top of page

71 գիտնականների հայտարարությունը` Հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի վերաբերյալ


Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, կրկին անդրադառնալով «Հայոց պատմության» 7-րդ դասարանի դասագրքին՝ անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել հետևյալը:

ա. Մասնակի շտկումներից հետո դասագիրքը շրջանառության մեջ թողնելու ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության որոշումը, ինչպես նաև հեղինակի և այլ անձանց կողմից արված ոչ մասնագիտական, հիմնազուրկ և սուբյեկտիվ մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները կանխակալ են, մակերեսային և անհեռատես: Ուստի, այլևս հարկ չենք համարում կրկին պատասխանել դրանց և/կամ ներքաշվել անպտուղ քննարկումների ու բանավեճերի մեջ:

բ. Շարունակում ենք մնալ այն կարծիքին, որ «Հայոց պատմության» 7-րդ դասարանի դասագիրքը միտված է Հայոց ինքնության մի շարք կարևոր հիմնասյուների խաթարմանը, չի կարող նպաստել պետականակենտրոն մտածելակերպով քաղաքացու ձևավորմանը, ակնհայտորեն զուրկ է գիտական, շաղկապված, հաջորդական շարադրանքից և մեթոդաբանական պատշաճ հենքից, հակասում է սովորողների հիմնավոր, հավաստի և որակյալ կրթություն ստանալու սկզբունքին և, ըստ այդմ, չի կարող որպես դասագիրք կիրառվել հանրակրթական դպրոցներում և րոպե առաջ պետք է խոտանվի:


Աշոտ Մելքոնյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն

Ալբերտ Խառատյան – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր

Վիգեն Ղազարյան- ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդիկ Մինասյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ

Էդիկ Գևորգյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության ամբիոնի վարիչ

Աշոտ Փիլիպոսյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԿԳՄՍ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանութան ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի գիտական քարտուղար, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Խ․ Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհաին պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

Ամատունի Վիրաբյան-պատմական գիտությունների դոկտոր

Էդգար Հովհաննիսյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյան -պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան,

Արամ Քոսյան-պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Հակոբ Սիմոնյան-հնագետ, արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության  «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Հնագիտության բաժնի ղեկավար

Ալեքսան Յակոբեան-պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի վարիչ

Սամվել Պողոսյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դեկանի տեղակալ՝ գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով

Լեւոն Եպիսկոպոսյան – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի Էվոլյուցիոն գենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ

Հայկ Դեմոյան – պատմական գիտությունների դոկտոր

Կարեն Խաչատրյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Վահան Մելիքյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Գևորգ Ստեփանյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Ռուբեն Սահակյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Արմեն Մարուքյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Վալերի Թունյան -պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Ռուբեն Մանասերյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հենրիկ Բախչինյան – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Արծվի Բախչինյան- բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Արմեն Հայրապետյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Լիլիթ Հովհաննիսյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Արփինե Բաբլումյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Իսկուհի Ավանեսյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Գոհար Վարդումյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Կարեն Թոխաթյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Հարություն Խուդանյան – գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Վահե Սարգսյան – ուրարտագետ, գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Քնարիկ Ավագյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Սեդա Օհանյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Անի Ֆիշենկճյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Վահե Սարգսյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Կարեն Մկրտչյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Վահագն Հարությունյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Մարիամ Գրիգորյան- պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Տարոն Հակոբյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Վանիկ Վիրաբյան – պատմական գիտություններ դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

Միքայել Բադալյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրեն

Արմինե Սարգսյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պատմության թանգարանի տնօրեն

Արման Մալոյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Եվրոպական համալսարանի և Ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոս

Ռուսլան Ցականյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Հովհաննես Խորիկյան – պատմական գիտությունների դոկտոր, «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական համալսարան» հիմնադրամի պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ Արթուր Մելիքյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարանի դասախոս

Ավետիս Հարությունյան -պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր

Լևոն Սիմոնյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ Էդուարդ Մելքոնյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ Սուսաննա Խաչատրյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ

Արմինե Եփրիկյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ Մարիամ Եղյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ Միքայել Մարտիրոսյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Հայկ Գրիգորյան- պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Արման Մարտիրոսյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Հովիկ Գրիգորյան – պատմական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ , ԵՊՀ Հայոց Պատմության ամբիոնի դասախոս

Տիգրան Գևորգյան – պատմական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ Հայոց Պատմության ամբիոնի ասիստենտ,

Վարուժան Գեղամյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ Թուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Մհեր Աբրահամյան- պատմական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ Թուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Լիլիթ Մակարյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ

Մենուա Սողոմոնյան-պատմական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Անուշ Հակոբյան-արվեստագետ

Սաթենիկ Վարդանյան- արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ

Արաքս Մարգարյան- արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ

Արթուր Ավագյան- արվեստագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Նարեկ Պողոսյան- պատմական գիտությունների թեկնածու

Դավիթ Նահատակյան- ճարտարապետության թեկնածու, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան»-ի դասախոս, Հուշարձանների չափագրման և ախտորոշման լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ

Արտակ Հովհաննիսյան -պատմական գիտությունների թեկնածու

Հենրիկ Դանիելյան–հնագետ


Comments


bottom of page