top of page

Ալեքսանդր Խատիսյանից՝ Արարատ Միրզոյան. Հայաստանի բոլոր 24 արտգործնախարարները


Հայաստանի ԱԳՆ-ն հիմնադրվել է 1918-ին, երբ հռչակվեց ՀՀ-ն:


1918-1920 թթ. ՀՀ արտգործնախարարներ են եղել.


Ալեքսանդր Խատիսյան (1918-ի հունիսից, ապա 1919-20թթ),

Հովհաննես Քաջազնուն (1918թ` պաշտոնակատար, միաժամանակ` ՀՀ վարչապետ),

Սիրեկան Տիգրանյան (1918-19թթ),

Համո Օհանջանյան (1920թ, միաժամանակ` ՀՀ վարչապետ),

Սիմոն Վրացյան (1920թ, ընդամենը՝ 7 օր, միաժամանակ` ՀՀ վարչապետ):

ՀՀ խորհրդայնացումով՝ դեկտեմբերի 2, 1920թ., ստեղծվեց Հայկական ԽՍՀ արտաքին գործերի Ժողովրդական կոմիսարիատը:

1920-1922 թթ. Խորհրդային Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետներ էին.

Ալեքսանդր Բեկզադյան (1920-21թթ),

Ասքանազ Մռավյան (1921-22թթ):

Երբ Խորհրդային Հայաստանը Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ որպես Անդրֆեդերացիա 1922թ. դեկտեմբերի 30-ին մաս կազմեց ԽՍՀՄ-ի, արտգործնախարարությունը կամ արտաքին գործերի Ժողովրդական կոմիսարիատը, վերացվեց:

1944-ից միութենական հանրապետություններում արտգործնախարարությունները վերականգնվեցին:

Խորհրդային շրջանում՝ 1944-1991թթ Հայաստանի արտգործնախարարներ են եղել.

Սահակ Կարապետյան (1944-1947թթ),

Գևորգ (Կիմիկ) Հովհաննիսյան (1947-54թթ),

Անտոն Քոչինյան (1954-1958թթ),

Բալաբեկ Մարտիրոսյան (1958-1972թթ),

Կամո Ուդումյան (1972-1975թթ),

Ջոն Կիրակոսյան (1975-1985թթ),

Անատոլի Մկրտչյան (1986-1990թթ):

1991 թվականին Հայաստանի անկախացումով երկիրն ունեցավ անկախ քաղաքականություն վարելու իրավունքներով ԱԳՆ:

1991-ից ի վեր ՀՀ արտգործնախարարներ են եղել.

Աշոտ Եղիազարյան (պաշտոնակատար` 1990-1991թթ),

Րաֆֆի Հովհաննիսյան (1991-1992թթ),

Արման Կիրակոսյան (պաշտոնակատար` 1992-1993թթ),

Վահան Փափազյան (1993-1996թթ),

Ալեքսանդր Արզումանյան (1996-1998թթ),

Վարդան Օսկանյան (1998-2008թթ),

Էդվարդ Նալբանդյան (2008-2018թթ),

Զոհրաբ Մնացականյան (2018-2020թթ),

Արա Այվազյան (2020-2021թթ),

Արարատ Միրզոյան (նշանակվել է 2021թ օգոստոսի 19-ին),Լուսանկարում՝ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը և Արմեն Սարգսյանը, ՄԱԿ, Նյու Յորք, 2 մարտի, 1992թ.


Սկզբնաաղբյուր՝ https://www.aniarc.am/

Comments


bottom of page